Okruh profesora Hlaváča

Turistika | 8km | 3 hod | Mapa
Krátky okruh pre peších turistov - pre zdatnejších dokonca zjazdný aj na bicykli. Z ulice Pod horou cestičkou hore kopcom na Vančalku a odtiaľ po lúkach na Radochovu. Tu budete míňať chotárny kameň z čias prvej republiky, oddeľujúci Veľkú Kubrú a Opatovú. Kúsok ďalej sa pripojíte na zelenú značkovanú trasu, ktorá vedie z mestkej časti Opatová. Po nej sa dostanete k rozcestníku s červenou značkou - Cestou hrdinou SNP a odtiaľ údolím až ku Kubranskej kyselke. Okrem výčapu a široko ďaleko obľubených langošov tu môžete načerpať minerálnu vodu. Asfaltová cestička poza domy vás privedie k záhradkárskej osade, popri jej plote pokračujte chodníčkom až ku Lurdskej jaskyni a kostolu Sv. Jána Nepomuckého na námestí v Trenčíne v Kubrej.

  • Prechádzky v okolí Trenčína

Najnovšie výlety

Radochová, Kubrá, Trenčín