Okruh Hrabovka, Skalka nad Váhom

Bicykel | 22 km | 4 - 5 hod | Mapa
Stredne náročný okruh pre cyklistov. Bicykle si môžete požičať v požičovni bicyklov za domom. Z vašeho ubytovania sa vyberiete doprava, smerom ku kostolu v Kubrej a odtial po ulici Jána Derku smerom k sidlisku Sihoť. Tu vidíte prierez históriou bytovej výstavby v Trenčíne od najmladších po najstaršie. Cez starý železničný most sa dostaneme na druhú stranu Váhu a po hrádzi až do Zamaroviec. Tu sa prevezieme záplavovým uzemím Váhu, popri zamaravských jamách. Tieto miesta Trenčanmi vyhľadávané pre kúpanie sa na vlastnú zodpovednosť vo voľnej prírode, pikniky, či lezenie po skalách. V Skalke nad Váhom si môžeme pozrieť niekoľko ľudových domov, ako mlyn na začiatku obce pri potoku alebo na opačnom konci sa niekoľko zaujímavých domov nachádza v časti Újazd. Pokračujte do Nemšovéj a tam odbočte popri železnici a vráťte sa späť na ľavý breh Váhu. A popri kanály Vážskej kaskády späť k chalúpke Pod Horou.

Najnovšie výlety

Zrúcaniny kláštora Veľká skalka