Prechádzka po trenčianskej Sihoti

Turistika | 8km | 2 hod | Mapa
Mestská turistika najmladšou trenčianskou štvrťou - Hornou Sihoťou. S plánmi na výstavbu sídliska na pôvodne riečnom ostrove sa začalo už pred prvou svetovou vojnou. Najskôr však muselo dôjsť k regulácii Váhu. Dnes tu môžeme vidieť prierez architektúrou bytových domov 20. storočia. Z ubytovania Pod horou sa vydáme ulicou Jána Derku smerom na Sihoť. Prejdeme podchodom a popri stromoradí až k hrádzi Nosického kanála. Porpi nej sa vydáme smerom do centra mesta. Po ľavej strane vidíme na ulici Armádna najmladšie bytové domy sídliska. Tie už boli postavené po roku 1989. Kúsok ďalej na Pádivého ulici vidíme posledné panelové domy stavané ešte v ére socializmu. Pokračujeme popri hrádzi až k zimnému štadiónu Pavla Demitru, na ktorom vyrastalo niekoľko majstrov sveta a víťazov Stanleyho pohára. Táto časť sídliska je zo 60. rokov. Bytové domy za zimným štadiónom boli postavené v 50. rokoch. Z hrádze zídeme na ulici Študentská. Tu sa nachádza Trenčianska univerzita. Vedľa nej je Obchodná akadémia M.Hodžu. Jedná sa o najstaršiu časť Sihote a v nej najstaršou je budova Sokolovne. Vraciame sa späť k zimnému štadiónu po ulici Martina Rázusa. Komplex budov po ľavej strane sa začal budovať v tridsiatych rokoch a išlo o veliteľstvo armády. Ulice priečne na Rázusovú sú pomenované po hrdinoch Slovenského národného pvstania - Kpt. Nálepku, Generála Viesta a Goliana. Politická situácia sa v 20. storočí vyvíjala pomerne dynamicky, čo malo za následok časté zmeny názvou ulíc, napr. Rázusova bola Gorkého a Hodžova Adolfa Hitlera. Šoltésovej ulica nás privedie k nákupnému stredisku Rozkvet a odtiaľ budeme pokračovať po Hodžovej ulici až domov do ubytovania v Kubrej.

  • Reliéf na obytnom dome na Trenčianskej Sihoti

Najnovšie výlety

Trenčianska Sihoť - zástavba zo 60. rokov