Okruh Skalka nad Váhom

Bicykel | 22 km | 3 hod | Mapa
Nie veľmi náročný okruh pre cyklistov, hoci pravdou je, že obsahuje jedno krátke, ale prudké stúpania hore zo Skalky do Zamaroviec. Bicykle si môžete požičať v požičovni bicyklov za domom. Z vašeho ubytovania sa vyberiete smerom k sídlisku Sihoť po ulici Jána Derku, podjazdom pod železnicu a potom po poľnej ceste až na hrádzu. Po hrádzi budete pokračovať k starému železničnému mostu, kde prekročíte rieku Váh. Trasa vás povedie popri Váhu. Tieto miesta sú trenčanmi vyhľadávané na kúpanie vo voľnej prírode, nájdete tu štrkové, dokonca aj pieskové pláže. Cestou miniete niekoľko bufetov, či reštauráci. Pri prehliadke zrúcanín jezuitského kláštora si môžete peši prejsť krátky náučný chodník. V obci Skalka nad Váhom uvidíte budovu starého mlyna alebo kostol Sv. Imricha Uhorského. Na vrchu kopca Skalka si môžete prezriet zvyšky hradiska spolu so stopami po malom kostolíku. Za zmienku stojí, že sa tu našiel tzv. vampirický hrob, kde jedincovi odstránili hlavu a jeho telo zatažili jedenástimi kameňmi, zrejme preto, aby nemohol vstať z hrobu. Potom vás cesta dovedie do Zamaroviec a odtiaľ budete pokračovať popri hrádzi až domov do vášho ubytovania v Trenčíne v Kubrej.


Pohľad na Trenčiansky hrad z Orechového

Najnovšie výlety

Pohľad na Hrabovku a Zamarovce z ostrova v Trenčíne