Okruh Hrabovka, Skalka nad Váhom

Bicykel | 22 km | 4 - 5 hod | Mapa
Stredne náročný okruh pre cyklistov, hoci pravdou je, že vás budú čakať dve prudké stúpania hore na Hrabovku a potom zo Skalky do Zamaroviec. Bicykle si môžete požičať v požičovni bicyklov za domom. Z vašeho ubytovania sa vyberiete doprava, smerom ku kostolu v Kubrej a odtial po ulici Jána Derku smerom k sidlisku Sihoť. Po hrádzi budete pokračovať až k starému železničnému mostu, kde prekročíte rieku Váh. Trasa vás povedie uličkami bývalej obce Žabinec a Istebník a odtiaľ budete pokračovať smerom na Horné Orechové. Po ľavej ruke miniete minerálny prameň, kde si môžete nabrať vodu. Potom už začnete stúpať na Hrabovku, kde sa vám naskytne pohľad na celý Trenčín a stredné Považie. Z Hrabovky prudko klesáme až ku križovatke, kde sa vyberieme doprava na Skalku nad Váhom. Tu nás cesta povedie popri starom mlyne a opevnenom farskom kostole. Čaká vás druhé stúpanie. Na vrchu kopca Skalka si môžete prezriet zvyšky hradiska spolu so stopami po malom kostolíku. Za zmienku stojí, že sa tu našiel tzv. vampirický hrob, kde jedincovi odstránili hlavu a jeho telo zatažili jedenástimi kameňmi, zrejme preto, aby nemohol vstať z hrobu. Potom vás cesta dovedie do Zamaoroviec a odtiaľ budete pokračovať popri hrádzi až domov do vášho ubytovania v Trenčíne v Kubrej.


Pohľad na Trenčiansky hrad z Orechového

Najnovšie výlety

Pohľad na Hrabovku a Zamarovce z ostrova v Trenčíne