Kratší okruh ku kubranským mohylám z Veľkej Moravy

Krátky okruh pre peších turistov ku kubranskému mohylníku. Z vášho ubytovania sa vydajte po Kubranskej ulici smerom ku kubranskej kyselke. Odtiaľto pokračujte asi 300 m po hlavnej ceste smerom na Kubricu a zahnite do ľava na lesnú cestu popri oplotenom areáli. Po asi 1,5 km sa dostanete do sedla a odtiaľ pokračujte do ľava hrebeňom cez kopec Homôlka. Za kopcom už uvidíte prvé štyri mohyly. Jedná sa hroby z čias Veľkej Moravy. Asi o 300 metrov ďalej sa nachádzaju ďaľšie, o niečo menšie mohylky. Celkovo sa tu našlo 35 mohýl z čias Veľkej Moravy. Našli sa tu čiastočne spálené kostrové pozostatky ako aj keramika. Mohyly sú dnes už iba nepatrnými vyvýšeninami, "týčiacimi" sa sotva pol metra nad úroveň terénu. Keď ale vezmeme do úvahy, že niektoré majú pôdorys až osem metrov, ľahko si predstaviť, že toto starobylé pohrebisko v Kubranskom háji malo kedysi tajuplnú atmosféru. Od mohylníka prejdite lesom na lúku, odkiaľ vás cesta dovedie do doliny, cez kubranskú kyselku až do ubytovania v Trenčíne.

  • Pohľad na Kubranský háj

Najnovšie výlety

Na kopci Homôlka