Krátky okruh - rozhľadňa Soblahov

Turistika | 9 km | 3 hod | Mapa
Z ubytovania sa vyberte po Kubranskej ulici, smerom ku kyselke v Kubrej. Za kyselkou sa pustite do prava, hore kopcom po lúke a pokračujte ponad dolinu až pokým sa neocitnete nad Kubricou. Hore brehom cez les sa dostanete až k bývalej lesnej železnici a tá vás dovedie k rozhľadni v Soblahove. Nad rozhľadňou trasa vchádza do lesa akousi bránou v oplotení a po asi dvadsiatich minútach vás privedie ku kyselke a potom kostolu v Kubrej.


  • Hory v Trenčíne v Kubrej

Najnovšie výlety

Krajina v okolí Soblahova